Strona 1 z 1

Sprawa Jakuba T.

: 28 sty 2008, 19:51
autor: gosc
Mniejsza o wyrok - nie znamy dowodów. Ale czy Polska powinna wydawać swoich obywateli? Moim zdaniem nigdy oprócz zbrodni które nie ulegają przedawnieniu, czyli takich jak wojenne czy przeciw ludzkości.

Sprawa Jakuba T.

: 28 sty 2008, 21:18
autor: AtoMan
IMO powinna, to nie Afganistan czy inny Iran, żeby przestępcom azylu udzielać... however, w sprawie jest tyle nieścisłości, że bez względu na winę lub jej brak, wyrok, jak na razie, mógłby paść TYLKO uniewinniający. To wygląda trochę, jakby na siłę chcieli Polaka wsadzić.

Sprawa Jakuba T.

: 28 sty 2008, 21:34
autor: gosc
Precyzuję: brak ekstradycji, sądzenie w Polsce.

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 8:31
autor: RaPi
Nie znamy dowodów i nie potrafimy ocenić czy jest winny czy nie ale podobnie jak gosc uważam że nasz kraj nie powinien wydawać swoich obywateli. Jeżeli już proces powinien odbyć się naszym kraju przed naszym sądem z odziałem przedstawicieli strony brytyjskiej. Ewentualna kara też powinna być odbywana w naszym kraju.

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 9:27
autor: Cichy
Mazura z USA w paczkę i do kraju,Wolińską stalinowską prokurator z Anglii do kraju, Michnika stalinowskiego sędziego ze Szwecji do kraju ale Polaka podejrzanego tylko sądzić w kraju. Bo my jesteśmy jedyną ostoją prawa i praworządności . Jak by tak na areszt wydibywczy, to moż przyznał by się?. Nie wiem czy jest winny, ale gdzie jest koszula bielizna, czemu tego nie przedstawił. ?

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 18:44
autor: gosc
Mój drogi, czy wymienione przez ciebie osoby są odpowiednio Amerykaninem, Anglikiem, Szwedem? Coś ci się pomyliło. W tych wypadkach żądamy wydania jako polska Polaków. Czy Jakub T. jest Anglikiem, tzn. czy Anglia żądała Anglika?

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 19:48
autor: RaPi
gosciu ty jesteś znawcą tematu wiec dlatego mam pytanie. Czy Polska miała obowiązek wydawania naszego obywatela obcym władzom? Jeżeli nie zgodzono by sie na to to czy mógłby być on sądzony przed polskim sądem i w naszym kraju odbywać karę?

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 19:57
autor: Cichy
Gościu dokładnie tak jest, to obywatele tych właśnie krajów , w których mieszkają. Co? znów coś nie pasuje, Polska to nie centrum wszechswiata i tak na razie niestety być musi.

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 20:09
autor: gosc
Racja. Nie pomyślałem że tamtejsze obywatelstwo po tylu latach już mają. Ale czy nie mają też polskiego obywatelstwa?

@RaPi
Co do sądzenia w Polsce to nie ma problemu. Są proste przepisy w kodeksie karnym że Polak odpowiada za to co zrobił za granicą:

Rozdział XIII
Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą


Art. 109. Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą.
itd.

Co do wydawania Polaka: konstytucję mógłbyś znać :)

Art. 55. (2)

1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3.
2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:
1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.
3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji.
4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela.
5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.
i do tego różne umowy z innymi państwami. I co ciekawe to jest nieliczny zmieniony przepis. Przedtem było chyba w kodeksie post. karnego, ale w sposób niezgodny z konstytucją

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 20:23
autor: Cichy
Skoro mają a maj obywatelstwa krajw swego miejsca zamieszkania, no to kraj ten podejmuje decyzje. Polonocentryzm to pogląd szkodliwy. Może jedynie w tych krajach wywołać kolejną burzę śmiechu.

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 20:29
autor: gosc
A mój pogląd z pierwszego postu:
"Moim zdaniem nigdy oprócz zbrodni które nie ulegają przedawnieniu, czyli takich jak wojenne czy przeciw ludzkości." ci odpowiada? Bo zgodnie z nim my możemy żądać każdej z osób przez ciebie wymienionych tak jak i inni od nas :)

I zauważ że żadna z tych osób nie jest (nie była bo nie wiem czy dwie z nich żyją) w Polsce.....

Sprawa Jakuba T.

: 29 sty 2008, 21:48
autor: Cichy
Ależ ja tego nie neguję. Problem w tym jeśli ktoś kontestuje zasadność wydania Polaka pod juryzdykcję prawa innego państwa , zgodnie z właściwością miejsca czynu, to kontestuje nasze prawa do żądania ekstradycji w/w p-ców rzeczwistych czy też podejrzanych. Brak przedawnienia przestępstw pko ludzkości i zbrodni stalinowskich nijak się mają do obywatelstwa nabytego w innych krajach. No i Europa jest jedna. Nie tylko funty tam są ale system prawny też. Trzeba się z tym pogodzić.